mgr Henryka Mołodziejko   

 

 

Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1991 roku w miejscowości Jastrzębna. Od 1992 roku pracowała jako nauczycielka nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie.

Funkcję dyrektora w tej szkole pełni od września 2006r.

Jest nauczycielem dyplomowanym.

Ma wykształcenie wyższe pedagogiczne w kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej. Ponadto ukończyła kursy kwalifikacyjne z Terapii Pedagogicznej oraz dla kierowniczej kadry oświatowej.

Jest mężatką. Ma dwoje dzieci.