AKTYWNA TABLICA 2020-2024

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie zakwalifikowała się do programu  rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Kwota wsparcia finansowego: 31.800,00 zł

Kwota wkładu własnego: 7.950,00 zł

Łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi: 39.750,00 zł.