Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2021/2022

 

mgr Henryka Mołodziejko

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie - nauczyciel dyplomowany, w bieżącym roku szkolnym prowadzi zajęcia ortograficzne  w klasie I oraz zespół korekcyjno-kompensacyjny.

 

mgr Irena Bagińska

nauczyciel dyplomowany, w bieżącym roku szkolnym uczy matematyki w klasach V-VIII,  informatyki w klasach: VI-VIII. Wychowawczyni klasy V. 

 

mgr Małgorzata Fuszara

nauczyciel dyplomowany, nauczycielka oddziału przedszkolnego. Prowadzi zajęcia logopedyczne oraz zajęcia świetlicowe.

 

mgr Joanna Horoszko

nauczyciel kontraktowy. Jest wychowawczynią i nauczycielką klasy I, uczy języka angielskiego w ZWP i OP oraz prowadzi zajęcia świetlicowe. 

 

mgr Teresa Kondracka

nauczyciel dyplomowany wychowawczyni klasy II, ponadto uczy informatyki w klasach V-VI.  Prowadzi społecznie Klub Wiewiórki.   Prowadzi zajęcia świetlicowe. 

 

mgr Małgorzata Kuczyńska

nauczyciel dyplomowany, uczy religii, wychowania do życia w rodzinie w klasie IV -VIII, prowadzi również szkolną bibliotekę. Opiekun Koła Wnuków Sybiraków. Wychowawczyni klasy VI.

 

mgr Grażyna Siłkowska

nauczyciel dyplomowany, nauczanie zintegrowane, wychowawczyni klasy I, w bieżącym roku szkolnym uczy plastyki i muzyki w klasie IV-VII.  Prowadzi zajęcia rewalidacyjne. Jest koordynatorem programu „Mleko w szkole”.

 

mgr Katarzyna Salik

nauczyciel dyplomowany, nauczycielka wychowania fizycznego w klasach IV-VIII, przyrody w klasach IV i gimnastyki korekcyjnej. Wychowawczyni klasy V. 

 

mgr Ewa Truszkowska

nauczyciel mianowany, uczy języka angielskiego w klasach II-VIII, języka rosyjskiego w klasie VII i VIII. Wychowawczyni klasy VII. Zajmuje się dożywianiem uczniów.

 

mgr Anna Wąsewicz

nauczyciel dyplomowany, uczy języka polskiego w klasach IV-VIII, wychowawczyni klasy VIII.

 

mgr Jolanta Nowicka

nauczyciel dyplomowany, pracuje w Zespole Wychowania Przedszkolnego.

 

mgr Anna Sieńkowska

nauczyciel kontraktowy. Jest nauczycielem wspierającym w klasie I i III, uczy informatyki w klasach I-IV, prowadzi zajęcia świetlicowe.

 

mgr Bogumiła Chwedczuk

nauczyciel dyplomowany, uczy histori w klasach IV - VIII oraz WOS w klasie VIII.

 

mgr Renata Oborska

nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki i chemii w klasie VII i VIII oraz techniki w klasach IV-VI. Pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

mgr Marianna Maksimowska-Doroszko

uczy biologii i geografii w klasie V, VI, VII i VIII oraz Edukacji Dla Bezpieczeństwa w klasie VIII.