X Gminny Konkurs Ortograficzny „O żółtą żabkę” dla klas II-III

      W dniu 18 marca 2015r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Sybiraków  w Netcie  Gminny Konkurs Ortograficzny „O żółtą żabkę” dla uczniów klas II-  III zorganizowany przez nauczycieli nauczania zintegrowanego: Teresę Kondracką, Grażynę Siłkowską i Ewę Jakubiak. Autorką koncepcji konkursu jest Pani Danuta Moroz – pracownik CEN Suwałki.  Przygotowanie konkursu wymagało wiele pracy i zaangażowania ze strony wszystkich nauczycieli. Mogliśmy liczyć na wsparcie i fachową pomoc ze strony Pani Dyrektor Henryki Mołodziejko. W konkursie wzięło udział 7 uczniów klas II oraz 7 uczniów klas III wszystkich szkół Gminy Augustów. Uczniowie zmagali się z przeróżnymi ćwiczeniami pełnymi pułapek ortograficznych. Głównym celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną i rozwijanie zainteresowań polską pisownią.  Konkurs składał się z dwóch części: dyktanda i testu. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali tytuł Mistrza Ortografii Gminy Augustów w dwóch kategoriach wiekowych.

      Mistrzem ortografii Gminy Augustów w kategorii klas II został Hubert Klimaszewski - Szkoły Podstawowej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach.

II miejsce zajął Maciej Kulbacki – uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego  w Jabłońskich.

III miejsce –zajęła – Aleksandra Pawłowska – uczennica Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego – Hubala w Kolnicy

      Mistrzem ortografii Gminy Augustów  w kategorii klas III została Magda Bieniewska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie

II miejsce zajęła Magdalena Galicka  - uczennica Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce

III miejsce zajął – Dawid Kuprewicz uczeń Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego  w Jabłońskich.

    Gratulujemy zwycięzcom. Otrzymali oni dyplomy i nagrody. Dziękujemy nauczycielom – opiekunom uczniów, że zechcieli podjąć trud przygotowania dzieci do udziału w zmaganiach konkursowych.

                                                                                              

„Ratujemy i uczymy ratować" z pielęgniarką

W poniedziałek 9 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym. W zajęciach wzięli udział wszyscy uczniowie klas 0- VI. Spotkanie obejmowało naukę podstawowych czynności ratujących życie, takich jak:

1. Bezpieczeństwo ratownika i osoby poszkodowanej.

2. Sprawdzanie przytomności.

3. Wezwanie pomocy.

4. Sprawdzenie oddechu.

5. Pozycja boczna ustalona.

6. Oddechy ratownicze.

7. Uciskanie klatki piersiowej.

8. Łańcuch przeżycia.

Uczniowie ćwiczyli również praktyczne umiejętności układania osoby poszkodowanej w pozycji bocznej bezpiecznej, wykonywać masaż serca i oddechy ratownicze. Pielęgniarka rozmawiała z dziećmi na temat konieczności posiadania w domu dobrze wyposażonej apteczki lekarskiej.

Dzieci bardzo chętnie i aktywnie brały udział w zajęciach, sprawnie wykonywały polecane czynności, które mogą ratować życie i zdrowie ofiarom różnego rodzaju wypadków.

Dzień Wszystkich Pań

9 marca, jak co roku, uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Kobiet. Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem p. T. Kondrackiej, p. M. Fuszary i p. M. Kuczyńskiej przygotowali montaż słowno- muzyczny, w czasie którego Panie otrzymały od dzieci dużo miłych i ciepłych życzeń. Nie zabrakło również elementów humorystycznych.

       Panie otrzymały kwiaty i życzenia od Rady Rodziców i uczniów.